Refill & Kinh tế tuần hoàn

Trạm Refill Fuwa3e đã ra đời như một giải pháp kinh doanh sáng tạo, góp phần giảm thiểu tối đa lượng rác thải nhựa.

TRẠM REFILL GẦN BẠN!

Với hơn 1000+ Trạm Refill trên Toàn Quốc. Refill.asia đang cố gắng MỖI NGÀY mang TRẠM REFILL đến gần BẠN hơn!

Mở cửa: 07:30 AM - 21:00 PM

Chọn địa điểm hành chính để tìm kiếm!

Refill.asia đạt được gì?

42-1
40
Trạm Refill
43-2
0 %
Tiết kiệm
47
120
Giảm thiểu chai nhựa
48
Quốc gia hướng tới

Đăng Ký Nhận Tin

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Refill.asia